Diplomski studiji 2016./2017.

PLAN UPISA

Plan upisa u diplomske studije 2016./2017.

UVJETI UPISA

Završen preddiplomski studij u trajanju od 8 semestara (240 ECTS bodova) za Odjel glazbenih umjetnosti, odnosno 6 semestara (180 ECTS bodova) za Odjel likovnih umjetnosti te uspješno položen završni ispit

PRIJAVE

Prijave za razredbeni postupak primaju se 30. rujna 2016. godine od 10.00 do 12.00 na Studentskoj referadi, Tvrđava Gripe, Glagoljaška bb.

Prijava za razredbeni postupak mora sadržavati:

 • Obrazac prijave za razredbeni postupak ( preuzima se u Studentskoj referadi )
 • Odgovarajuća završna svjedodžba prvostupnika sveučilišnog preddiplomskog studija
 • Prijepis ocjena, prosjek ocjena, te potvrdu o minimalno 180 ects stečenih bodova tijekom studija ako se prijavljuješ na dvogodišnji (Odjel za likovne umjetnosti) odnosno 240 ects ako se prijavljuješ na jednogodišnji diplomski studij (Odjel za glazbenu umjetnost ili Odjel za kazališne umjetnosti);
 • Životopis;
 • Liječničko uvjerenje o nepostojanju prepreka za studiranje na Umjetničkoj akademiji u Splitu, ne starije od tri mjeseca;
 • Liječničko uvjerenje o sposobnosti razlikovanja boja (potrebno za sve studijske grupe Odjela za likovne umjetnosti) za kandidate koji ne dolaze sa srodnih studija;
 • Potvrdu o izvršenoj uplati za troškove razredbenog postupka od 200 kuna. Uplatu treba izvršiti na IBAN HR52 2330003 1100090996 s naznakom u rubrici svrha doznake “troškovi DPZVS 2016”, model uplate HR02, a kao poziv na broj pristupnikov OIB.

RAZREDBENI POSTUPAK

Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis podliježu razredbenom postupku.

 • 3. listopada 2016. – predaja mapa od 10:00 do 12:00 (samo za Odjel likovnih umjetnosti) na lokacijama Odsjeka,
 • 3. i 4.listopada – razredbeni ispit,
 • 7. listopada 2016. u 12:00 – rezultati razredbenog ispita.

Troškovi Razredbenog postupka iznose 200 kn (Podaci za uplatu troškova postupka DPZVS za diplomske studije 2016./2017.)

UPISI

Upis pristupnika koji su na razredbenom postupku stekli pravo upisa na sveučilišni diplomski studij provodit će se 10. – 12. listopada 2016. od 10.00 do 12.00 u Studentskoj referadi.

Dokumenti koje su pristupnici dužni osobno priložiti za upis:

 • dvije osobne fotografije (3,5 cm x 4,5 cm),
 • potvrdu o prebivalištu,
 • dokaz o uplati troškova upisa i upisnih materijala u iznosu od 400,00 kuna (indeks, matični list, upisni list i statistički list – sve navedene upisne materijale pristupnik će dobiti u Studentskoj referadi).