Unutarnja prosudba sustava za kvalitetu

Ocjenu provedenih aktivnosti i učinkovitosti sustava osiguranje kvalitete te ocjenu usklađenosti sustava osiguravanja kvalitete na Umjetničkoj akademiji u Splitu provodi jednom godišnje Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete sukladno kojeg je imenovalo Vijeće na prijedlog Odbora. Članovi povjerenstva predstavnici su sa svakog Odjela Akademije i nisu članovi Odbora za unaprjeđenje kvalitete.

Povjerenstvo radi i provodi unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete Akademije sukladno Pravilniku o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Umjetničke akademije u Split, a na temelju ESG standarda i/ili prema kriterijima za ocjenu kvalitete visokih učilišta u sustavu Akreditacijskog savjeta AZVO i/ili Priručnika Sveučilišta, uputa Senata i sl.

Članovi Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete Umjetničke akademije u Splitu su:

 • Predsjednik povjerenstva izv.prof. Alen Čelić
  alencelic@gmx.de
 • doc. Mihovil Karuza
 • asis. Jelica Valjalo Koporelo
 • Dragan Dužević, viš. pred.
 • Ivan Baranović, student II godine Glume

Pravilnik o prosudbi SOKa UMAS-a
Izviješće o unutarnjoj prosudbi SOK-aUMASa13-14
Izvješće Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu (2013.)

 

Članovi Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu su:

 • doc. dr. sc. Zdeslav Jurić, tehničke znanosti
 • doc. dr. sc. Ivana Mudnić, biomedicina i zdravstvo
 • doc. dr. sc. Mirela Petrić, biotehničke znanosti
 • prof. dr. sc. Nikša Alfirević, društvene znanosti
 • prof. dr. sc. don Mladen Parlov, humanističke znanosti
 • izv. prof. dr. sc. Ani Radonić, prirodne znanosti
 • izv. prof. Alen Čelić, umjetničko područje
 • Zvonimir Jurun, student

 

Izvješće o unutarnjoj prosudbi SOK-a UMAS-a 2013./2014.