Tehnička služba

  • Tonka Pirić, podvornica – kurirka
  • Drago Pirić, kućni majstor
  • Dragica Budalić, spremačica
  • Božena Glibota, spremačica
  • Nevenka Grgić, spremačica
  • Marija Jurić, spremačica
  • Davorka Kerum, spremačica
  • Danijela Lijić, spremačica
  • Nada Mrše, spremačica
  • Danijela Ružić, spremačica