Etičko povjerenstvo

Etičko povjerenstvo ima zadaću ostvarivanja etičkih načela u visokom obrazovanju, u poslovnim odnosima i u odnosima prema javnosti, te u primjeni suvremenih tehnologija i u zaštiti okoliša. Ono predlaže Etički kodeks koje donosi Akademijsko vijeće. Povjerenstvo ima pet članova. Četiri člana iz redova zaposlenika predlaže Akademijsko vijeće, a jednog člana iz redova studenata predlaže podružnica Studentskog zbora Akademije. Mandat članova Etičkog povjerenstva je dvije godine.

Članovi povjerenstva:

  • red. prof. (T) Kažimir Hraste
  • izv.prof. Alen Čelić
  • izv. prof. Vesna Podrug Kossjanenko
  • Žana Violić Siminiati
  • Marjana Markotić, studentica

Dokumenti

Etički kodeks Umjetničke akademije